VEBSAJT KNJIGE ZNANJA

POLITIKA KOLAČIĆA I PRIVATNOST PODATAKA

Nama, kao Svetskoj Bratskoj Uniji Mevlana Vrhovne Fondacije ("Fondacija" ili "SBU"), naš najveći prioritet kod vaše posete našem vebsajtu je da vaše privatne podatke obradimo i zaštitimo u punoj saglasnosti sa Zakonom o Zaštiti Privatnih Podataka br 6698 i u skladu sa relevantnim sekundarnim regulacijama ("Zakon o Privatnosti") https://www.knjigaznanja.net .

Unutar okvira odgovornosti naše Fondacije po pitana ustupanjem podataka a u skladu sa Pravnom regulativom o Privatnosti, želeli bismo u potpunosti da obavestimo posetioce https://www.knjigaznanja.net putem Informacijske Izjave o Zakonu o Privatnosti ("Izjava") putem ovog KNJIGA ZNANJA Vebsajta.

Kako i u koju svrhu mi prikupljamo podatke?

Tokom vaše posete http://www.theknowledgebook.org, vaši lični dole izneseni podaci, uključujući kretanje podataka, se obrađuju elektronski i fizički u pisanom obliku, automatski i ne-automatski u skladu sa, ograničeno i samerljivo sa svrhom takođe dole navedenom, saglasno Zakonu o Privatnosti.

Sa kime i u koju svrhu se dele vaši lični podaci?

Mi takođe ustupamo vaše lične podatke, navedene ovom Izjavom, eksternim obezbeđivačima servisa (IT specijalisti, obezbeđivači databaze, stručnjaci za rezervne kopije i povraćaj podataka, itd.) u skladu sa, ograničeno i samerljivo, u smeru svrhe naše Asocijacije kao i ovde navedene svrhe, saglasno Zakonu o Privatnosti.

Treća lica sa kojima delimo vaše podatke su odgovorna, u skladu sa našim dogovorom, da obrade i zaštite vaše lične podatke u skladu sa, ograničeno i samerljivo u smeru svrhe ustupanja podataka, sem ako je drugačije određeno Zakonom o Privatnosti, pod nadzorom SBU.

I na kraju, kako bismo ispunili naše pravne obaveze, mi delimo vaše lične podatke sa vladinim i pravnim institucijama i kancelarijama u skladu sa Zakonom o Privatnosti.

Kako možete da kontrolišete kolačiće?

Vi možete da kontrolišete i izbrišete kolačiće ako želite. Kolačiće koji postoje u vašem kompjuteru možete da izbrišete i blokirate ih da ne budu sačuvani/učitani putem mnogih internet pretraživača.

Da li se vaši lični podaci prebacuju izvan vaše Zemlje?

Naša Fondacija ne prebacuje trećim licima, stanovnicima drugih zemalja, vaše lične podatke koji se prikupljaju putem vebsajta.

Bezbednost, čuvanje i brisanje vaših ličnih podataka

Naša Fondacija ima visoku svest po pitanju obezbeđivanja bezbednosti i privatnosti ličnih podataka. U tom smeru, SBU prerađuje lične podatke posetilaca vebsajta pomenute u ovoj Izjavi, obezbeđivanjem bezbednosti datih podataka, uglavnom saglasno Zakonu o Privatnosti kao i Proceduri Zakona o Privatnosti – Polisom naše Fondacije o Čuvanju i Brisanju Ličnih Podataka.

Vaši lični podaci se čuvaju i zadržavaju unutar vremenskog perioda neophodnog u svrhu prerade podataka iznesene u ovoj Izjavi, kao i zbog legalnog perioda ograničenja datog pravnom regulativom. Po isteku tog perioda SBU briše, uklanja i depersonalizuje podatke shodno Polisi o Čuvanju i Brisanju Ličnih Podataka.

Naša Fondacija preduzima sve tehničke i menadžerske mere neophodne po Zakonu o Privatnosti kako bi sprečila neautorizovan pristup, ili pogrešnu obradu, odavanje i nezakonitu izmenu/brisanje vaših ličnih podataka te tako obezbedila zaštitu i bezbednost. U neophodnim slučajevima shodno Zakonu o Privatnosti, SBU će momentalno obavestiti i vas i Nadležne za Zaštitu Ličnih Podataka.

Vaše Pravo na Informaciju

U skladu sa Članom 11 Zakona o Ličnim Podacima, obaveštavamo vas o vašem pravu da se javite našoj Asocijaciji i zahtevate sledeće po pitanju vaših ličnih podataka: (i) Da saznate da li su ti podaci obrađeni; (ii) Ako jesu, da budete obavešteni i saznate svrsishodnost te obrade; (iii) Da saznate o trećim licima unutar/van zemlje kojima su isti prenešeni i korugujete podatke u slučaju nepotpunosti/greške u obradi; (iv) Brisanje/uklanjanje podatka u okviru uslova određenih Članom 7 Zakona o Ličnim Podacima, (v) Da se informišu treća lica, kojima su vaši podaci prebačeni, o vašem zahtevu da se vaši lični podaci obrišu/uklone kao i da se obavi korekcija nepotpunih/pogrešnih obrada ili se isti obrišu i uklone, shodno Članu 7 Zakona o Ličnim Podacima; (vi) Prigovor na bilo koji zaključak koji vam je protiv vas, shodno ekskluzivnoj analizi vaših podataka putem automatskih sistema koji dovode do negatvnog zaključka; (vii) Kompenzaciju gubitka ako je do istog došlo usled protivzakonite obrade vaših podataka. Ove zahteve možete da podnesete našoj Asocijaciji u pisanom obliku, u skadu sa procedurom navedenom u Zakonu o Zaštiti Privatnosti i drugorazrenim regulacijama (Zakona o Ličnim Podacima), putem imejla na adresu privacy@knjigaznanja.net .

Ova Informativna Izjava se može ažuriratiati u svrhu uklapanja u Zakon o Privatnosti Podataka, obzirom na bilo kakvu izmenu u našim procedurama. Ljubazno vas upućujemo da posetite naš vebsajt po pitanju mogućih apdejtovanja.

Kolačići

Naš vebsajt možete posetiti bez da ostavljate bilo kakve lične podatke. Vebsajt koristi kolačiće da bi prikupio podatke o frekvenciji posećivanja vebsajta.

Stoga je naša svrha da vam omogućimo lakšu posetu našem vebsajtu i razumemo na koji način bismo mogli da popravimo funkcionisanje vebsajta.

Kolačić je mala fajla koja sadrži set karaktera koji se šalju vašem kompjuteru kad posećujete vebsajt. Kolačići imaju za cilj da omoguće prijatno iskustvo vebsajta.

Kolačići omogućavaju prezentaciju personalizovanih veb-stranica za prilagođenije i glatko iskustvo korisnika. Kolačići ne mogu da prikupljaju ni jednu informaciju iz vašeg kompjutera ili vaše fajle, uključujući vaše lične podatke.

Šta je kolačić?

Kolačić je manja tekstualna fajla koju vebsajt kojeg posetite sačuva na vašem kompjuteru ili na vašem mobilnom aparatu. Kolačići se intenzivno koriste da omoguće efikasnije funkcionisanje vebsajta ili da obezbede podatke za host vebsjt.

Kako mi koristimo kolačiće?

Kolačići ubačeni u vaš kompjuter ili podaci koje oni prikupe, se koriste za statističku analizu i bezbednosne mere. Lični podaci se nikako ne prikupljaju putem kolačića.

Kako možete da kontrolišete kolačiće?

Vi možete da kontrolišete i izbrišete kolačiće ako želite. Kolačiće koji postoje u vašem kompjuteru možete da izbrišete, i blokirate ih da ne budu sačuvani putem mnogih internet pretraživača.

Kako možete da upravljate kolačićima internet pretraživača?

Većina internet pretraživača omogućava obavljanje sledećih akcija:

  • • Inspekciju svih prikupljenih kolačića i brisanje bilo kojeg od njih
  • • Blokiranje kolačića trećeg lica
  • • Blokiranje kolačića specificiranih vebsajtova
  • • Blokiraje svih kolačića
  • • Brisanje svih kolačića kad se isklučite iz pretraživača

U slušaju da preferirate da obrišete kolačiće, vaše preference u datom vebsajtu će biti obrisane.

Isto tako, ako preferirate da blokirate kolačiće, mnogi vebsajtovi uključujući vebsajt Knjige Znanja možda neće u potpunosti i ispravno funkcionisati.

SBU Fondacija