Naša Univerzumska Misija


SVETSKA BRATSKA UNIJA I KNJIGA ZNANJA

U ovom trenutku na Celom Svetu ima mnogo Duhovnih Fokalnih Tačaka, koje pokušavaju da doprinesu stvaranju Spoznaje o Ujedinjavanju – Miru – Prijateljstvu i Bratstvu. I Mi smo jedna od Fokalnih Tačaka koja deluje sa istog stanovišta.

Dvadeseti Vek je Veoma Specijalno Doba. Čovečanstvo koje je usled Kosmičkih Uticaja na našu Celu Planetu doživelo Masovno buđenje, pogotovu u Poslednjoj Polovini tog Doba, ušlo je u medijum traganja. To Traganje je Neke Ljude odvelo u Nepoznate Medijume. Iz tog razloga se u ovim Fokalnim Tačkama Čovečanstvu prenosi i objašnjava Istina.

Sve Svete Knjige, koje je ALLAH do danas poklonio našoj Planeti, bile su nam prenesene putem Proroka kroz Gospodnji Kanal koji nam je predstavljen kao ALFA Kanal. Alfa Kanal je Konstantan, nepromenljiv Kanal. Međutim, vertikalna projekcija ovog Kanala se pomera ka Severu, usled rotacije Sveta pod nagibom od 23 stepena. U periodu kada je Alfa Kanal bio iznad Tibeta, metoda Privlačenja Kosmičkih Energija putem Snage Misli je stupila u dejstvo. Tako se po prvi put otpočelo sa Tehnikom Meditacije.

Kozmoz ovaj period naziva „Prvi Poredak Allaha“. Svaki Program Pokriva Period od 2000 godina. Tokom tih 2000 godina, Alfa Kanal se pomerio i njegova vertikalna projekcija je stigla iznad piramida u Egiptu. Stoga je na toj lokaciji MOJSIJE stavio svoj Program u dejstvo.

Meditacija pročišćava ljudsko biće i pruža mu Unutrašnji mir. Međutim, da bi Ljudsko Biće postiglo Svest, njemu je neophodno Znanje. Iz tog razloga je, posle 2000 godina, Mojsije otkrio Svetu Kabala Znanje. Međutim, pošto nivo Svesti Ljudskog Bića tog perioda nije bio na Nivou sposobnom da primi to Moćno Znanje, Mojsijev Program nije ostvario željeni Rezultat.

Period Mojsija je takođe Period od 2000 godina, i Kozmoz ga naziva „Drugi Poredak Allaha“. Tokom tih 2000 godina, Alfa Kanal se pomerio ka Severu i stigao iznad JERUSALIMA, gde je ISUS stavio u dejstvo svoj program. Sa Novim Testamentom, ISUS je Čovečanstvu omogućio upisivanje Ljubavlju. Vera i Ljubav čine Ljudsko Biće Srećnim, i taj relaksirani medijum pomaže Ljudskom Biću da privuče Kosmičke Energije.

Ljudsko Biće koje nije u stanju da privuče Kosmičke Energije, nikada ne može da postigne Svest. 500 godina posle ISUSA, Kozmoz je uočio željeni nivo kod ovog programa. Nakon toga je 622. godine Program MOHAMMEDA, Proroka Islama, stupio u dejstvo.

Tokom tog perioda, Alfa Kanal je bio iznad MEKE. U ovom programu, ISUS predstavlja ljubav a MOHAMMED predstavlja Znanje. Ovaj program od 2000 godina, koji je trajao do Kraja XX Veka, se smatra združenim programom „obzirom na isto magnetno polje“, i zvao se „Treći Poredak ALLAHa“.

Posle Mohammeda, Proroka Islama, Period Proroka je Okončan. I posle 622. godine pa do 2000. godine, nijedan Prorok nije stigao na našu planetu niti je Otkrivena ijedna Sveta Knjiga.

Tokom tog Perioda od 1500 godina, Čovečanstvo je kao Celina bilo prepušteno svojim Knjigama i na taj način se čekalo na Čovečanstvo da bolje shvati Istinu. Međutim, tokom ovog perioda od 2000 godina, Alfa Kanal se Pomerio ka Severu i stigao iznad Anatolijske Turske.

Sa krajem XX Veka, priveden je kraju Program od 6000 godina i otpočeo je Program XXI Veka. Kozmoz naziva ovaj Period „Četvrti Poredak Allaha“.

I pošto je došlo Vreme da Ljudsko Biće koje je postiglo Svest od sada sazna sve, kao i Istinu, 01.11.1981., „KOSMIČKA FEDERALNA SKUPŠTINA REALNOSTI UJEDINJENOG ČOVEČANSTVA“ je poklonila Knjigu pod naslovom „KNJIGA ZNANJA“ našoj planeti, na osnovu toga što je u ovom momentu Alfa Kanal iznad Anatolijske Turske.

Ova Knjiga je Kosmička Knjiga diktirana putem Tehnike zvane SVETLOST – FOTON – CIKLON Tehnika, koja je još uvek nepoznata našoj planeti. U ovoj tehnici, Frekvencija Knjige se nikada ne menja kod prevoda na druge jezike, pošto je Energija Vremena ubačena u Frekvencije Slova.

Cilj Knjige je da manifestuje Prizor srećnog, stabilnog, Života bez Ratova, tako što okuplja Celokupni Univerzum i našu Planetu unutar Ljudske Svesti o Totalnosti.

Iako je Knjiga Znanja Knjiga Vodič, koja u JEDNU knjigu ujedinjuje sve Knjige poklonjene kroz Alfa Kanal, iz kojeg su sve Svete Knjige otkrivene, ona nikako nije Knjiga koju bi trebalo Bogoslužiti. Ova Knjiga je dovršena za 12 godina, kao 55 sveski i 7 dodataka, i 1993. godine je primljena Direktiva da bude Objavljena kao Knjiga.

Autorsko pravo Knjige pripada „Asocijaciji Svetske Bratske Totalnosti Kozmoz Univerzumskog Ujedinjavanja“ i „Mevlana Uzvišenoj Fondaciji Svetske Bratske Unije“ čiji je Centar u Istambulu.

Svete Knjige su Knjige koje Obrazuju i Treniraju Čovečanstvo, i Daju mu Svest, i one nose Frekvenciju 7. Dimenzije. Energija ove Dimenzije je 72. Ova Granica je Završna Granica Alfa Kanala. Ovo je 18. Dimenzija. Odavde se prelazi u Omega, što je 19. Dimenzija.

Pošto je Knjiga Znanja diktirana iz 19. Dimenzije, ona se takođe zove i OMEGA Knjigom. Frekvencija Knjige je 76. Ova Knjiga najpre Priprema Čovečanstvo za Omega Dimenziju, i pomaže Onima koji su pripremljeni da Izađu iz Omega. Iz tog razloga, ona se takođe zove Knjigom SPASA.

Sve Svete Knjigenose koje Alfa frekvenciju su Knjige koje treniraju Čovečanstvo. Međutim, Knjiga Znanja, koja je Omega Knjiga, je Knjiga koja prenosi.

Objavljena 1996. istovremeno na Turskom i Engleskom, Knjiga Znanja je trenutno dosegnula svoje Četvrto i Šesto Izdanje.

Uključujući Nemački, Ruski, Hebrejski, Švedski, Španski, Holandski, Poljski, Portugalski, Italijanski i Kazahstanski, Knjiga Znanja je za sada objavljena na 12 i prevedena na 28 jezika.

U mnogim zemljama na našoj planeti, otpočele su ove Univerzumske Studije. Sa Turskom na čelu, fokalne tačke Knjige Znanja i totalnosti 18 postoje u: Albaniji, Argentini, Austriji, Bosni i Hercegovini, Brazilu, Bugarskoj, Kanadi, Čileu, Kolumbiji, Kostariki, Hrvatskoj, Kipru, Dominikanskoj Republici, Francuskoj, Nemačkoj, Gvatemali, Irskoj, Izraelu, Italiji, Kazahstanu, Latviji, Meksiku, Holandiji, Peruu, Poljskoj, Portugalu, Portoriku, Rusiji, Srbiji, Sloveniji, Južnoj Africi, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Ukrajini, Sjedinjenim Državama i Venecueli.

Naša prva Asocijacija Svetske Bratske Unije (SBU) izvan Turske, osnovana je 2012. u Španiji, u Madridu; naša druga Asocijacija SBU je osnovana 2017 u Holandiji, u Amsterdamu; a naša treća Asocijacija SBU je osnovana 2019 u Nemačkoj, u Minhenu.

Naše studije se velikom brzinom šire svakim danom. U budućim godinama, Asocijacije Svetske Bratske Unije će biti osnovane u svim zemljama.

Knjiga Znanja je Kosmička Knjiga poklonjena Čovečanstvu kako bi Uklonila Podeljenosti među Religijama i Gledištima na našoj Planeti, Ujedinila Čovečanstvo, okončala Ratove i Patnje, stvorila Svet Bratstva ispunjen Mirom i Ljubavlju, i naglasila Zakon koji slovi „Poštovanje prema Ljudskom Biću je Poštovanje prema Allahu“.

Svake sedmice, mi Studiramo sa vama i Delimo ove informacije na našim javnim Seminarima.


  • SVA uvodna predavanja o Knjizi Znanja su besplatna i otvorena za javnost. Na njima ćete čuti najosnovnije informacije o Knjizi i njenom planetarnom programu ujedinjavanja. Takođe, oni koji žele će dobiti na poklon Uvodni Set od 3 poglavlja iz Knjige Znanja, kako bi imali priliku da dožive njenu energiju i informacije.