KNJIGA ZNANJA
bootstrap carousel
PROGRAM ČITANJA
Razlog zbog koga je Kozmoz uveo ovaj program je hitna potreba da se kolektivna svest formira na pozitivnijoj osnovi, pošto je naš svet došao do tačke na kojoj više ne može da izdrži negativne uticaje čovečanstva, jer je već prezasićen negativnim energijama.

KAKO UĆI U OVAJ PROGRAM
Svako ko želi može da učestvuje u Programu čitanja. Program čitanja započinje 19-tog februara sa čitanjem sveske broj 1, 20-tog februara sveske broj 2 i tako redom svakog dana čita po jednu svesku tokom cele godine.
Na ovaj način Knjiga se pročita 6 puta zaključno sa 25. februarom sledeće godine.

AKTUELNI GODIŠNJI RASPORED ČITANJA ZA 2015 GODINU:

Raspored za sve koji počinju čitanje od 19 februara 2015          preuzmite PDF dokument
Raspored čitanja za sve koji nastavljaju bez karme iz 2014       preuzmite PDF dokument
Raspored čitanja za sve koji nastavljaju bez karme iz 2013       preuzmite PDF dokument
Raspored čitanja za sve koji nastavljaju bez karme iz 2012       preuzmite PDF dokument

 NASTAVITE SA ČITANJEM
Da bi se uspešno završio ovaj program, potrebno je svakog dana čitati po jednu svesku bez ometanja i u jednom potezu, unutar 24 časa datog dana (i svakako završiti čitanje pre ponoći, jer se u protivnom diskvalifikujemo iz programa).

Članovi iste porodice ne bi trebalo da čitaju u isto vreme, već u razmacima od 30 min. kako bi mogli da formiraju magnetno polje ovih energija.

Ako se iz bilo kojeg razloga sveska ne pročita, ta osoba izlazi iz programa i ima priliku da se ponovo uključi u njega narednog 19-tog februara.

Ako se propusti jedna ili nekoliko sveski, može se nastaviti sa čitanjem po redosledu programa, ali osoba neće imati specifične koristi koje program čitanja donos. Međutim, svakako je preporučljivo nastaviti sa dnevnim čitanjem Knjige.

DOBROBITI OD PROGRAMA ČITANJA
Tokom ovog programa, naša celokupna ćelijska struktura i lična telesna aura se ojačavaju 1000 puta efikasnije nego bilo kojom energetskom metodom raspoloživom na planeti – zahvaljujući Svetlost-Foton-Ciklon tehnici koja deluje kroz ovu knjigu. Posredstvom ove tehnike, dok čitamo Knjigu Znanja mi na našu biološku konstituciju privlačimo energiju svakog njenog poglavlja proporcionalno našem percepcijskom kapacitetu i nivou svesti, a da nismo uznemireni snažnom enrgijom knjige. U isto vreme, tokom čitanja naša frekvencija se ubacuje na slova knjige. Zato što u sebi sadrži energetski žig svake osobe koja je uspešno prošla kroz Program čitanja, ova knjiga se još zove i Knjiga Ljudskog Bića ili Knjiga Ujedinjavanja.

Shodno ovom programu, bilo kojeg dana u godini ista sveska se čita širom planete. To dovodi do rezonancije frekvencija, frekvencijskog opsega date sveske unutar vremenskog segmenta od 24 časa, što pročišćava magnetnu auru planete, diže njen vibracioni nivo i neutrališe negativnosti.


povratak na vrh


PROGRAM PREPISIVANJA
Program prepisivanja nalaže da se Knjiga Znanja prepiše u beležnice A4 formata, isključivo penkalom, crnim mastilom, uz poštovanje Kosmičkih sugestija. Tokom procesa prepisivanja, ćelije naših kostiju najefikasnije apsorbuju Beta energije iz knjige.

PREPISIVANJE U STUDIJSKOJ GRUPI
Prijatelji koji prepisuju knjigu unutar Veća od troje ljudi ili Fokalne Tačke, imaju 62 nedelje na raspolaganju da dovrše prepisivanje (koristeći, idealno, jednu nedelju za svako poglavlje). Prijatelji  u programima grupe od 18 ljudi (Totalnost 18) imaju 6 meseci (26 nedelja) da dovrše prepisivanje od dana kad su ušli u tu studijsku grupu.

PREPISIVANJE KNJIGE IZ FOKALNE TAČKE
Program je dostupan svima koji pohađaju Fokalnu Tačku. Prijatelj koji otvori ovaj program ima zadatak da nedeljno kod kuće prepiše po jednu svesku, koju mu Solarni Učitelji daju svake subote u Fokalnoj Tački. Tako za 62 nedelje, ako uspešno prepiše celu Knjigu Znanja, osoba ima priliku da postane Solarni Učitelj i osnuje Veće.

INDIVIDUALNO PREPISIVANJE
Ukoliko se prepisuje individualno izvan grupe prepisivanje nije vremenski ograničeno. Osoba koja je individualno prepisala Knjigu biva registrovana u Sistem tek kada se pridruži nekom od grupnih programa (Veće, Totalnost 18) i u svojoj prepisanoj knjizi dobije potpise prijatelja iz grupe.

KORISNE INFORMACIJE ZA PROCES PREPISIVANJA
Prepisivanje se počinje crtanjem 6 amblema na početku Prve Sveske.
• Na sledećoj stranici se napiše ime i prezime, kao i datum početka prepisivanja.
• Prepisivanje se nastavlja počev od zaglavlja prve stranice Prve Sveske “1984 Prvi Mesec Sveska 1” I njene prve
   poruke naslovljene “U IME PRE-UZVIŠENOG SVE-MILOSTIVNOG”...
• Do kraja knjige, sve se redom prepisuje i iscrtava rukom onako kako je u Knjizi. 
• Poglavlja ili sveske se ne preskaču, jer se sveske prepisane u drugačijem sledu ne mogu objediniti u prepisanu
   knjigu.
• Koristimo mala i velika slova kako su upotrebljena u Knjizi.
• Sledimo konfiguraciju paragrafa i upotrebljavamo crveno mastilo tamo gde je indicirano. Amblem na poleđini
   7. strane Prve Sveske se takođe precrtava.
• Nije neophodno slediti prelom stranica, mada je preporučljivo prepisivati i brojeve stranica jer nam oni
   pomažu da pratimo gde smo unutar jednog poglavlja ili u odnosu na celu knjigu.
• Knjiga se prepisuje na spojene listove (sveske) ili slobodne listove (tabak).
• U slučaju grešaka, ne koristi se korektor već se pogrešan tekst jednostavno precrta i tačan napiše pored.
• Crteži se mogu najpre nacrtati olovkom pa onda preći penkalom preko olovke.
• Ako je papir na kome pišemo toliko tanak da ispisani redovi sa prethodne strane narušavaju vidljivost teksta,
   potrebno je pisati na samo jednoj strani papira ili koristiti deblji papir.
• Preporučuje se da se Knjiga prepisuje u različito vreme od onoga kad neko u istom domaćinstvu čita ili
   prepisuje Knjigu. Ako se ne sledi ova preporuka, magnetna polja frekvencija Knjige Znanja, nastala kroz
   mentalnu aktivnost različitih osoba u isto vreme, će međusobno ometati jedno drugo.
• Na kraju prepisivanja se stavlja potpis i datum završetka prepisivanja.

Napomena: osobe koje su završile svoje prepisivanje ne trebaju da rade nikakve korekcije shodno novim informacijama. U slučaju da imate ozbiljnije propuste/dileme kontaktirajte nas radi daljih konsultacija.


povratak na vrh


PROGRAMI OMEGA IZLAZA - STUDIJSKE GRUPE
Studijski programi Veća od 3 i Totalnosti 18 reflektuju Univerzumsko operativno uređenje, a sugerisani su i nadgledani od strane Kozmoza. Pripremljeni su kako bi se omogućilo Ljudskom Biću na našoj planeti da obavi evoluciju Omega dimenzije. Studiranjem Knjige Znanja shodno njenim programima, mi: služeći čovečanstvu, disciplinujući svoju personalnost, dosežući humane kvalitete, poštovanja, ljubavi, prihvatanja i postizanjem Spoznaje o Totalu, postepeno upisujemo u svoju telesnu konstituciju sve slojeve Omega dimenzije. Na taj način imamo priliku da dovršimo evoluciju te dimenzije i steknemo svetrajuće telo neophodno za život u naprednim realnostima.
Svako ljudsko biće koje oseti poziv svoje esencije da služi čovečanstvu, može formirati svoju grupu ili postati član neke studijske grupe ako u njoj postoji upražnjeno mesto. U studijskim grupama se neguje poštovanje i ljubav prema drugim članovima i prihvatanje svih onakvim kakvi su. Postepeno se postiže Kosmički pogled i sposobnost da razumemo evolucijske razloge svih događaja kao i sposobnost nadgledanja sopstvenih misli i ponašanja. Ova zrelost je prevashodni faktor uspeha u Kosmičkom obrazovanju koje nude programi Knjige Znanja. Prijatelji koji rade u u studijskim grupama Knjige Znanja se smatraju misionarima Knjige. Trenutno, početkom 2015. Godine, Knjiga Znanja se studira u 39 zemalja širom sveta.

povratak na vrhVEĆE - studijska grupa od troje ljudi
Troje prijatelja koji žele da rade na stazi Knjige Znanja, sledeći njen Kosmički program, se okupe u utorak i formiraju Veće. Od tada se sastaju svakog utorka i tako studirajući Knjigu privlače njene frekvencije i reflektuju ih horizontalno. Što više Veća postoji u nekoj zemlji, u njoj je jači uticaj energija Knjige Znanja u transformaciji negativnosti i buđenju ljudi ka njihovoj životnoj misiji.

Rad u veću osim studija utorkom i subotom podrazumeva prepisivanje Knjige rukom za najviše 62 nedelje kao i nedeljno deljenje uvodne sveske ili seta sveski Knjige na poklon.
Ako tokom 62 nedelje uspeju na svim zadacima, svaki član veća postaje Solarni Učitelj i od 63-će nedelje, Veće otvara svoju Fokalnu Tačku, gde svake subote čitaju i objašnjavaju gostima u Fokalnoj Tački po jedno poglavlje Knjige Znanja, počevši sa poglavljem broj 1. Nastavljaju studiranje utorkom kao i sa širenjem uvodnih sveski Knjige. Sastaju se poslednje nedelje u mesecu na takozvanom OBROKU PRIJATELJSTVA i jedne nedelje u mesecu studiraju fajlu Operativnih Uređenja.
Ne postoje nikakvi preduslovi za rad u Veću osim same želje.

Dodatne informacije o radu u Veću možete dobiti pozivanjem bilo kojeg broja na strani Fokalne tačke / Kontakt.

povratak na vrhTOTALNOST 18 - studijska grupa od osamnaest ljudi
Totalnost 18 je energetska linija između date države i Kozmoza i jednom kad je ustanovljena, trebalo bi da traje tokom celog  Zlatnog Doba sve do 3000-te godine.

Sa porukom od 12.03.2008, Kozmoz je otvorio program kojim će  svaka zemlja na našoj planeti oformiti jednu grupu od 18 ljudi, zvanu Totalnost 18 (izuzev Turske i Izraela koji slede drugačije Kosmičke programe Knjige Znanja).

Svrha Totalnosti 18 je da poveže magnetno polje svoje zemlje, definisano državnim administrativnim granicama sa Kozmozom putem vertikalne refleksije. Na taj način se svaka zemlje uzima u plan ujedinjavanja, baziran na Univerzumskom Operativnom Uređenju. Rad u Totalnosti 18 se smatra najplemenitijim načinom služenja čovečanstvu.

Totalnost 18 može biti osnovana od strane bilo kojeg Veća u glavnom gradu date zemlje čija su tri člana postali Solarni Učitelji. Tokom narednih 6 meseci nalaze preostalih 15 ljudi.

Rad u Totalnosti 18 podrazumeva studije Knjige utorkom, subotom i petkom, prepisivanje Knjige rukom u roku od 6 meseci, nedeljno deljenje uvodne sveske ili seta.
U oformljenoj Totalnosti 18, kad postane Solarni Učitelj, svako pronalazi 6 ljudi za 6 meseci koje će okupiti u manju studijsku grupu zvanu Cvet (1+6).
Po završenom obrazovanju 18x6 Solarnih Učitelja, Totalnost od 18 date zemlje stiče pravo da osnuje ogranak Svetske Bratske Unije, čiji je centar u Istambulu.
Trenutno, na početku 2015, na našoj planeti sledeće zemlje imaju Totalnosti 18: Argentina, Čile, Kolumbija, Nemačka, Meksiko, Holandija, Rusija, Španija i Venecuela. Turska i Izrael imaju drugačiji program Totalnosti 18. U Turskoj, mnoge studijske totalnosti, Kosmo Škole, okupljaju po 342 prijatelja u jednu studijsku grupu.

Prijatelji koji studiraju u Totalnosti 18 takođe se jednom mesečno okupljaju na Obroku Prijateljstva, jednom mesečno studiraju Operativno Uređenje i svake nedelje dele uvodne sveske Knjige Znanja.

Srbiji tek predstoji otvaranje programa Totalnosti 18 i kroz rad te grupe povezivanje cele zemlje sa Kozmozom.

Svi koji naslućuju ili vide značaj ovog programa sve dodatne informacije možete dobiti pozivanjem bilo kojeg broja na strani Fokalne tačke / Kontakt.

povratak na vrhFOKALNA TAČKA - javni besplatni seminari
Fokalne Tačke su Kosmičke elektrane. Prijatelji prisutni za vreme studiranja Knjige Znanja, svojom moždanom aktivnošću reflektuju energiju Omega dimenzije dopremljene Knjigom Znanja – i na taj način podižu vibracioni nivo naše zajedničke životne sredine. Te energije ubrzavaju buđenje inertne spoznaje, iniciraju mir i zbližavanje i doprinose lakšem prolasku kroz ovaj period intenzivne evolucije koji proživljavamo. 

Fokalnu Tačku otvara i Veće i Totalnost 18 i pod tim pojmom se podrazumevaju redovni besplatni seminari Knjige Znanja organizovane od strane Solarnih Učitelja. Seminari se održavaju subotom, uvek u isto vreme i na istom mestu, nezavisno od državnih praznika.

Svake subote se redom čita po jedno poglavlje Knjige, objašnjava i odgovara na pitanja prisutnih gostiju koja se tiču datog poglavlja.

LIČNE KORISTI OD POHAĐANJA FOKALNE TAČKE
Prijatelji prisutni na ovim studijama, na udoban način apsorbuju Beta energije u medijumu koji je nadgledan od strane Kozmoza. Te energije nadomešćuju naše (evolucijske) energetske nedostatke: naš pogled na nas same i na život se postepeno menja; nezaustavljivo se pretvaramo u bolje Ljudsko Biće i primećujemo u sebi nove tendencije da bez stresa prihvatamo sve događaje; otvaramo se prema drugima i želimo da pomažemo i sarađujemo; otkrivamo da se sve više oslobađamo sumnji, strahova i ega dok stičemo sve veću sigurnost u svaki korak koji pravimo; postepeno sve lakše prolazimo kroz dnevne izazove u ovom napornom periodu intenzivne evolucije koju proživljava cela planeta.

Energija Omega dimenzije, koja nam je evolucijski neophodna a koja se prima tokom rada Fokalne Tačke, ne može se primiti putem ni jedne individualne energetske prakse poznate na planeti.

KORISTI ZA ŠIRE OKRUŽENJE
Frekvencije sveske Knjige Znanja koja se čita, reflektuju se putem mentalne aktivnosti prisutnih u Fokalnoj Tački. Otuda se sa većim brojem gostiju stvara jača refleksija i brže formira magnetno polje Knjige Znanja.
Kozmoz preko posetilaca reflektuje na njima bliske koordinate svesti van Fokalne Tačke frekvencije poglavlja Knjige Znanja koje se čitalo i studiralo te subote. Tako prijatelji koji dođu u Fokalnu Tačku pomažu zajednici već samim svojim prisutvom. Pohađanje Fokalne Tačke donosi dobrobit kako datoj osobi tako i zajednici te se stoga smatra oblikom služenja društvu.

Pozivamo sve prijatelje da pomognu sebi, drugima i planeti preuzimanjem svesne uloge u tom smeru, tako što će pohađati Fokalne Tačke Knjige Znanja koje trenutno postoje na 6 lokacija u Srbiji.

Fokalna Tačka je otvorena za svakoga. Nije neophodno da se poznaje/čita Knjiga Znanja da bi se dolazilo.
Svako je dobrodošao.

JEDINO ZAJEDNO, MOŽEMO DA DOVRŠIMO NAŠU LIČNU EVOLUCIJU
DOĐITE - DOĐITE - DOĐITE

Svi koji žele da se informišu ili uključe u rad Fokalnih Tački sve potrebne informacije mogu dobiti pozivanjem bilo kojeg broja na strani Fokalne tačke / Kontakt.


povratak na vrh

STUDIRAJMO ZAJEDNO   >  
Uvodna
Predavanja
Novosti
www.knjigaznanja.co.rs
Oficijelni sajt Knjige Znanja za Srbiju

www.dkb-mevlana.org.tr
Oficijelni sajt Glavnog centra u Istanbulu, TurskaNEKI OD SAJTOVA KNJIGE ZNANJA
U SVETU

Španija | Brazil
UK | Nemačka
Hrvatska | Rusija
Holandija | Švedska
Kanada | SAD
Italija | Poljska


NARUČIVANJE KNJIGE I
SLANJE UVODNOG SETA SVESAKA


tel.

+381(0)65 6033 759
Knjige naručene na teritoriji Srbije stižu za 7-10 dana do naručioca.

Svi ljudi širom sveta mogu naručiti primerak Knjige Znanja. Cena pripreme je uvek ista, a troškovi slanja se menjaju u zavisnosti od zemlje i kontinenta.

Svi zainteresovani ljudi bilo gde na svetu mogu besplatno dobiti uvodnu svesku ili uvodni set.

PITANJA I INFORMACIJE


tel.
+381(0)65 6033 759
+381(0)63 8244 265
+381(0)60 3327 782FOKALNE TAČKE / KONTAKTI


Zainteresovani ste za detalje, lokacije na kojima
se održavaju redovni nedeljni seminari i kontakte svih fokalnih tačaka... više ovde
2011 - 2015 www.knjigaznanja.co.rs