KNJIGA ZNANJA
bootstrap carousel
Knjiga Znanja
je tako dizajnirana da kosmičkim tehnikama koje sadrži, najefikasnije pomogne naš razvoj do dimenzije Istinskog Ljudskog Bića (7-ma Evolucijska dimenzija).

Knjiga Znanja je bila pripremljena shodno programu evolucije na našem Svetu: ALFA ulaz – OMEGA izlaz. Diktirana je putem Svetlost-Foton-Ciklon tehnike kroz Alfa kanal Gospoda u periodu 1981-1993., osobi pod imenom Vedia Bülent Önsü Çorak (alijas Mevlana) u Anatoliji u Turskoj.

Gđ Çorak, rođena 1923. godine je direktni govornik i predstavnik Sistema na našoj planeti. Knjigu Znanja nije primila kroz svoj lični kanal već kao glasnik Gospoda povezana na Njegov direktni kanal.

Knjiga sadrži frekvencijski total svih religijskih knjiga do danas poklonjenih planeti Zemlji, kao i frekvenciju Fokalne Tačke Silne Energije. Kompletirana nakon 12 godina, Knjiga Znanja se sastoji od 55 sveski i 7 dodataka, što ukupno čini 62 poglavlja.

Knjiga je prvi put objavljena 1996. godine na turskom (original) i u isto vreme je urađen prevod na engleski, od strane Svetske Bratske Unije Mevlana Vrhovne Fondacije sa centrom u Istambulu. Ova organizacija je registrovana u Univerzumskoj Totalnosti kao jedina zvaniča fokalna tačka Realnosti Ujedinjenog Čovečanstva na planeti Zemlji i deluje kao njen Svetski Objavni Centar.

Knjiga Znanja nam nije uručena da zadovolji Zemaljsku radoznalost i očekivanja, već da projektuje informacije/energiju neophodne za našu dalju evoluciju.

KNJIGA GOSPODA
Naš sadašnji evolucijski izazov je da prevaziđemo Zemaljsku svest i otisnemo se u Univerzumsku i Kosmičku svest. Taj proces se smatra Uskrsnućem i predstavlja ga naše otvaranjem ka informacijama (energijama) izvan Religijske dimenzije i shvatanjem Univerzumske Istine.

Od kada smo stupili u egzistenciju, mi koračamo stazom razvoja koju nam je Gospod odredio. To je staza ka dosezanju naših Esencijalnih energija iz Duhovne dimenzije koje pripadaju našem fizičkom telu, staza ka našoj Božjoj Esenciji.

U društvima gde evolucija Religijske dimenzije nije dovršena, religijske prakse se povećavaju. To je neophodno da bi pojedinci bili u stanju da dosegnu frekvenciju Knjige Znanja i nastave da služe Stvoritelju sa (sve) višeg nivoa svesti.

Knjiga Znanja je stigla na našu planetu direktno kroz kanal Gospoda, koji se zove Alfa Kanal. Trenutno je vertikalna projekcija Alfa kanala iznad Anatolije, i to je razlog zbog koga je Knjiga Znanja stigla na našu planet u Turskoj.

Iako je Knjiga Znanja direktna Knjiga Gospoda, ona nije niti religijska niti sveta knjiga.

povratak na vrh

KNJIGA ISTINE
Informacije date Knjizi Znanja ne dolaze iz Religijske već iz Univerzumske dimenzije i saopštavaju nam naučnu istinu, shodno nivou svesti na Zemlji. Objavljujući nam istinu koja se tiče naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Knjiga Znanja direktno odgovara na naša večna pitanja: Ko smo, Odakle dolazimo i Koji je najbolji put u budućnost. Dok religijske knjige pominju istine kroz metafore, Knjiga Znanja veoma jasno i detaljno objašnjava:

 

 

- pojave kao što su: energija, egzistencijalna dimenzija, veliki prasak, atomska celina, (istinsko) ljudsko biće,
  evolucija, uskrsnuće, uznesenje, genski transferi, smrt, besmrtnost itd., zatim,
- nebeske fokalne tačke poput: Sistema, Centra, Plana, Realnosti Ujedinjenog Čovečanstva, Zlatne Galaksije,
  Altona Muzičkog Univerzuma, Zemlje Anđela, Sirijus zvezdanog sistema, Saturna itd., i
- genezu i funkcije Uzvišenih Moći poput onih kao što su Bog, Gospod, Stvaralac, Svemoćni, Allah, Sve-Istiniti,
  Sve-Milostivi itd.

Sticanje spoznaje o njima je neophodno za razvoj takozvane Spoznaje o Uređenju na osnovu koje se formira Univerzumska svest. Svi naši evolucijski napori u sticanju znanja služe da bismo postigli ovu svest koja je u stanju da shvati Univerzumsku Istinu. Tek pod svetlom te istine Ljudsko Biće može da bude sigurno u stazu kojom korača.


povratak na vrh

ZLATNA KNJIGA ZLATNOG DOBA
ZLATNO DOBA ima za cilj da ujedini Ljudska Bića kako na našoj planeti tako i u Univerzumu. Posle pripreme tokom ova tri veka (20.-21.-22. vek), Zlatno Doba će cvetati tokom narednih sedam vekova (23.-30. veka). Devet vekova posle 30. veka biće Doba Svetlosti. Knjiga Znanja će biti korišćena tokom svih ovih 19 vekova.

Zlatno Doba ili Četvrti Poredak Gospoda je započeo sa 2000-tom godinom, kada je sa stanovišta Kozmoza, Religijska dimenzija zatvorena za našu planetu posle 6000 godina dugog perioda pripreme Čovečanstva kroz Alfa energije Religijskih učenja.

Prvi Poredak Gospoda je bio period pre Mojsija, kada su nam stigle Filozofije Dalekog Istoka dok je vertikalna projekcija Alfa kanala bila iznad Tibeta. Da bi Ljudsko Biće moglo da se pročisti i privuče Kosmičku energiju, predstavljena mu je tehnika Meditacije.

Drugi Poredak Gospoda je bio program Mojsija koji je primio tekst/znanje Starog Zaveta kroz Alfa kanal, čija je vertikalna projekcija tada bila iznad Egipta.

Treći Poredak Gospoda je bio združeni program Isusa Hrista i Mohammeda. Cilj ovog programa je da najpre ponudi Ljubav a zatim Znanje, Čovečanstvu 3-će Evolucijske dimenzije. Stoga, dok je vertikalna projekcija Alfa kanala bila iznad Jerusalima, Isus je primio Novi Zavet koji nosi frekvenciju 9-te Evolucijske dimenzije, a dok je vertikalna projekcija Alfa kanala bila iznad Arabijskog poluostrva, Mohammed je diktirao tekst Kurana koji donosi znanje iz 18-te Evolucijske dimenzije.
Svaki od ova tri Poretka Gospoda je trajao 2000 godina.

Shodno Kosmičkom gledištu, Ljudsko Biće na Zemlji je trebalo da dovrši svoju evoluciju kroz energije Religijske dimenzije (dosegne zasićenost energijama 18-te Evolucijske dimenzije) zaključno sa 1999-tom godinom. Stoga je Kozmoz našoj planeti dao dozvolu za otvaranje Univerzumske dimenzije sa 2000-tom godinom, kao i za njen direktni kontakt sa kosmičkom Tehnološkom dimenzijom.

povratak na vrh

KNJIGA SPASA
Knjiga Znanja je dizajnirana da na nas iz bliskog plana reflektuje Beta energije znanja Omega dimenzije, pomažući nam da iskoristimo Kosmičke struje koje su poslate za našu ubrzanu, a neophodnu evoluciju. Iz tog razloga se smatra Knjigom Spasa.


Da bi što veći broj ljudi dosegnuoviši razvojni nivo, Četvrti Poredak Gospoda - tri takozvana Kosmička Doba ubrzane evolucije su stupila u dejstvo na Zemlji. Svako od njih traje 100 godina i ona pokrivaju XX, XXI i XXII vek.

Tokom ovih 300 godina, počev od 1900-te godine, shodno direktnoj komandi Gospoda, specijalne Kosmičke struje se šalju na našu planetu da bi upisale neophodne energije viših dimenzija u naše biološke konstitucije i da bi proširile našu svest. Ova tri veka se smatraju Prelaznim Periodom, ili Periodom Spasa, tokom kojeg se događa velika selekcija Ljudskih Bića.

Plan Spasa je deo Programa Univerzumske Unifikacije pripremljen za spas svih živih bića na Zemlji. Koordinate spasa su određene frekvencijom Knjige Znanja. Naš spas znači dovršavanje evolucije do nivoa takozvanog Istinskog (savršenog) Ljudskog Bića – shodno sugestijama i standarda Gospodnjih objava kroz Knjigu Znanja. Da li ćemo u tome uspeti zavisi prevashodno od naše sposobnosti da shvatimo Istinu (t.j da li ćemo uspeti da privučemo i asimilujemo Beta Univerzumske energije, jer shvatanje istine je ekvivalentno našoj mogućnosti privlačenja energija) kao i od naše sposobnosti da delujemo u skladu sa našom Savešću koja nam uvek pokazuje najbolju stazu.


povratak na vrh

ZAŠTITNA KNJIGA
Ako ljudska bića nisu u stanju da uđu pod zaštitnu auru Knjige Znanja teže im je da koriste Kosmičke uticaje za ubrzanu evoluciju, usmerene ka našoj planeti, te ona ostaju zarobljeni u energijama haosa, konfuzije, negativnosti, straha, ega Zemaljske dimenzije.

Svako ko služi na stazi Knjige Znanja je zaštićen od strane Sistema.
Sistem uzima pod kontrolu sve negativnosti u neposrednom okruženju misionara Knjige Znanja koji čitaju ovu knjigu i u potpunosti slede sugestije Sistema. Takođe ih direktno spaja sa kanalima Isceljenja te tako štiti Fizičke i Duhovne ćelije tih ljudi.

povratak na vrh

OMEGA KNJIGA
Knjiga Znanja je jedina OMEGA knjiga na Zemlji. Sadrži energije svih 9 slojeva OMEGA dimenzije koja je prema Božijem evolucijskom projektu označena kao izlaz i evolucijsko finale za koje se ljudska bića intenzivno pripremaju zadnjih 6000 godina. Kao direktna Knjiga Gospoda, to je takođe i knjiga beskrajnih dimenzija. Ipak, u ovom trenutku, ona nam nudi samo onoliko informacija/energije koliko možemo ugodno da primimo shodno našem nivou svesti i postepeno i sigurno nas priprema za život u višim egzistencijalnim dimenzijama.3-ćoj Evolucijskoj (frekvencijskoj) dimenziji odgovara 12-ti (energetski) intenzitet ili Energetska dimenzija (Svet)
9-toj Evolucijskoj dimenziji odgovara 36-ta Energetska dimenzija (Novi Zavet)
18-toj Evolucijskoj dimenziji odgovara 72-ga Energetska dimenzija (Kuran)
19-toj Evolucijskoj dimenziji (Omega) odgovara 76-ta Energetska dimenzija (Knjiga Znanja)

Ljudsko Biće na našoj planeti započinje svoju evoluciju na 3-ćoj Evolucijskoj dimenziji, što se simbolično smatra ulaskom na ALFA kapiju, jer se inicijalno evolucijsko obrazovanje obavlja kroz Alfa energije Religijske dimenzije.

Ako uspešno prođe kroz sve ispite u Kosmičkoj školi na Zemlji, i uspe da privuče i asimilira Beta energije Omega dimenzije, te adekvatno razvije sopstvenu personalnost, Ljudsko Biće dobija dozvolu da Izađe na OMEGA kapiju. Stoga je evolucija na Zemlji primena programa ALFA Ulaz – OMEGA Izlaz. Međutim, dok osoba ne obavi evoluciju kroz Alfa energije (Religijski program – HORIZONTALNA evolucija) i ne zasiti se energijama 18-te Evolucijske dimenzije, ne može da se otisne u VERTIKALNU evoluciju kroz Beta Univerzumske energije 19-te Evolucijske dimenzije (Omega).


povratak na vrh

OMEGA GURU
Jednom kad dosegnemo Knjigu Znanja u našem životu, imamo priliku da se razvijamo na najudobniji i najefikasniji način sledeći njene sugestije – poput onih od Gurua, koji operiše iz Omega dimenzije koja je naš završni evolucijski korak na Zemlji.

Kosmička tehnologija koja karakteriše Knjigu Znanja je Svetlost-Foton-Ciklon tehnika koja nas skenira i utvrđuje naš razvojni nivo, a zatim trenira shodno našim evolucijskim nedostacima-potrebama. Iz tog razloga, knjiga se smatra GURUOM - jedinim koji je od sada dovoljan Ljudskom Biću.

Svetlost-Foton-Ciklon tehnika prikuplja Kosmičku energiju, koja kontinualno zapljuskuje našu planetu i ubacuje je na svako slovo knjige. Odatle je zatim reflektuje, paralelno percepcijskoj moći i evolucijskom nivou onoga ko je čita. Stoga što je u stanju da nadgleda osobu, knjiga joj postepeno otvara svoje sve intenzivnije energetske slojeve pomažući joj tako da dovrši evoluciju Omega dimenzije, odakle Knjiga Znanja dolazi.

Kako se svakog trenutka menja i intenzivira energija koja iz otvorenog neba pristiže na našu planetu, to se značenje teksta Knjige Znanja neprekidno obnavlja novom energijom koja kroz nju prolazi. Knjiga uvek nosi energiju vremenskog segmenta u kojem se čita i napravljena je da na taj način funkcionše zaključno sa 39-tim vekom.

Neprekidno obnavljajući samu sebe, Knjiga Znanja se ponaša kao živi organizam. Ova njena karakteristika je ilustrovana upotrebom P.I.P. tehnike od strane SUPRA Research Fondacijeu Indiji. Pošto kosmička energija koja pristiže iz otvorenog neba (energija Vremena) utiče na značenje teksta, ono što nam knjiga otkriva sada, za 10, 100 ili 1000 godina se menja. Iste reči donose različito značenje shodno vremenu u kojem se knjiga čita. To znači da pojmovi kojima raspolažemo bivaju kontinualno redefinisani energijama sve većih dimenzionalnih energija koje dolaze na planetu.

Knjiga Znanja je dizajnirana da nam kontinualno šalje sve snažnije energije. Otuda je ona lični Guru koji nikada ne stagnira, već nam uvek prenosi najsnažniju energiju Omega dimenzije koju smo u datom momentu u stanju da primimo. Uz ovakvog Gurua, možemo samo da napredujemo.

povratak na vrh

ZAŠTO STUDIRATI KNJIGU I NJENA SVRHA
UBZAVA NAŠU EVOLUCIJU
Postepeno i efikasno, i shodno našem ličnom kapacitetu, Knjiga Znanja u nas upisuje Beta energije znanja Omega dimenzije. Tako nas na ubrzani način razvija, i vodi ka dovršetku evolucije na ovoj planeti.

STIMULIŠE OPERATIVNE FUNKCIJE NAŠEG MOZGA
Bavljenje energijama iz Omega Dimenzije, uvećava naš moždani potencijal i stimuliše brzinu misli – što je neophodno na sadašnjem stupnju ljudskog razvoja.

NUDI UNIVERZUMSKU ISTINU
Onima koji su spremni – predočava univerzumsku istinu, a one koji nisu – vodi u medijum traganja. Iz perspektive univerzumske istine, pojedinac shvata smisao boravka na Zemlji i lakše prihvata događaje kroz koje prolazi kao i realnost oko sebe.

ŠTITI NAS I JAČA DUHOVNO I FIZIČKI
Magnetno polje Knjige Znanja u koje se uključujemo studiranjem knjige je zaštitni frekvencijski medijum poželjan u danima velikog haosa, teškoća i patnji na planeti. Energije prenesene Knjigom Znanja su neophodne kako našim materijalnim tako i našim duhovnim ćelijama i odlučujuće su u oblikovanju naše uzvišene personalnosti. Frekvencije Knjige su gradivni material besmrtnog Ljudskog Bića – onoga koje je dovršilo neophodnu evoluciju i ostvarilo pun genski potencijal.

Svestan rad na stazi Knjige Znanja je najbrži i najugodniji način da se snabdemo energijama besmrtnosti na našoj planeti.

ODGOVARA NA SVA NAŠA PITANJA
Knjiga Znanja odgovara na pitanja u našim mislima shodno nivou našeg razvoja i jedina je takva knjiga na planeti.

NADGLEDA I STIMULIŠE ŠIRENJE SPOZNAJE I SVESTISVRHA KNJIGE ZNANJA

Da objavi Univerzumske Istine i Univerzumske Zakone našoj planeti shodno Božanskoj Komandi i planu

Da pomiri razlike u religijama i gledištima na Zemlji

Da nas pozove u Univerzumsku Unifikaciju, u skladu sa Četvrtim Poretkom Gospoda

Da ojača našu planetu putem Zakona Poštovanja Ljudskog Bića i Stvaraoca

Da objasni Čovečanstvu razloge zbog kojih je do sada hodalo svojom Stazom, otkrivajući sve tajne i činjenice

Da našoj planeti predstavi i trenira je u primeni Univerzumskog Operativnog Uređenja te da pomogne ujedinjavanju Čovečanstva na Zemlji u svet bratstva, mira i ljubavi

Da formira auru Knjige Znanja u Univerzumskoj Totalnosti putem služenja Čovečenstvu u medijumu Univerzumske dužnosti u koji poziva

Da asistira u evoluciji Ljudskog Bića do ostvarenja Izlazka iz Omegapovratak na vrh

SVETLOST-FOTON-CIKLON tehnika


Kako energija vremena struji kroz nju, Knjiga konstantno menja svoju auru

KNJIGA ZNANJA JE SAMO NAIZGLED KNJIGA, za nju bi se preciznije moglo reći da je napredna Univerzumska tehnologija, prezentovana našem svetu na dostupan i prihvatljiv način, kako bismo mogli direktno da se napajamo inte-nzivnim Kosmičkim strujama i ubrzano razvijamo u periodu tranzicije u Zlatno Doba. Knjiga Znanja skenira i energetski prepoznaje čitaoca, prilagođava svoju frekvenciju onome ko je čita i štiti od energija viših dimenzija, koje bi u tom trenutku za čitaoca bile prejake i uznemirujuće. Kako čitanjem Knjige Znanja napreduje naša svest, tako raste i naš kapacitet primanja sve napre-dnijih energija. Ove osobenosti Knjige su vezane za Svetlost-Foton-Ciklon tehniku, novu tehnologiju koju je Kosmička Tehnološka Dimenzija po prvi put predstavila našoj planeti, a koju će nauka tek u budućim vekovima objasniti. Zahvaljujući ovoj tehnici, Knjiga Znanja:

          SVAKOG MOMENTA MENJA SVOJU AURU, jer Energija Vremena struji kroz frekvencije slova.

          OBOGAĆUJE ZNAČENJE SVOG TEKSTA energijom vremenskog segmenta u kojem se čita. Stoga će isti           tekst kroz vekove nuditi nove informacije.

          PODEŠAVA SVOJU FREKVENCIJU prema percepcijskoj moći i nivou svesti čitaoca.

          TEKST KNJIGE ZNANJA SE NE MOŽE NAUČITI NAPAMET, pošto (nova) energija Vremena neprekidno           struji kroz nju.

          PREVOĐENJEM NA DRUGE JEZIKE, OSTAJE VERNA FREKVENCIJI ORIGINALA.

povratak na vrh

KAKO KORISTITI KNJIGU

 


Knjiga Znanja je energetska celina sastavljen od svih svetih frekvencija do sada datih našoj planeti putem svetih knjiga i novih energija iz Omega dimenzije. Svaka od 62 sveske (poglavlja) je takođe jedna energetska i frekvencijska celina povezana na određenu dimenziju. Energija poglavlja se gradacijski pojačava kroz Knjigu. Stoga, ako knjigu čitamo delimično, preskačući poglavlja ili je pročitamo korektno ali samo jednom – ne možemo pojmiti njenu pravu svrhu, niti osetiti korisnost u pogledu razvoja, dosezanja svesti i spoznaje o našoj istinskoj misiji.KAKO POSTIĆI NAJBOLJE REZULTATE?

Čitati svako poglavlje u celosti bez prekidanja i ometanja sa strane,

Čitati knjigu redom po poglavljima,

Čitati jedno poglavlje dnevno (tako se za 62 dana iščita cela knjiga),

Ne bi trebalo čitati u isto vreme dok neko drugi na istom mestu čita ili prepisuje Knjigu.Razumevanje pročitanog teksta naročito u početku nikako nije prioritet i pored imena knjige. Tek akumulacijom energija kroz više čitanja i primenom informacija koje smo uspeli da pojmimo, razumevanje polako dolazi i mi počinjemo da sklapamo celinu pročitanog znanja.

Kontradikcije u Knjizi su svojevrsni sistem Kosmičkog skeniranja svesti, podizanja pažnje, otvaranja novih moždanih kota. Kako se navikavamo na energiju Omega dimenzije i kako se naše znanje i svest uvećavaju, kontradikcije prestaju da postoje.

Neki Knjigu zovu i vremenskom mašinom, jer konstantno privlači nove energije vremena i parelelno podizanju naše svesti i svesti zajednice i nudi nova značenja teksta relevantna za vremenski trenutak u kojem se čita.


Oni koji su pojmili, osetili esencijalnu važnost knjige, knjigu čitaju i bave se njome kontinualno tokom života, ne prekidajući vezu između sebe i kosmičkog zavičaja koju energija knjige donosi.

Napomena: Kozmoz je u Knjizi primenio mnogo programa zarad naše intenzivne evolucije koji su nama nepoznati i strani, a koje tokom vremena sa podizanjem naše svesti usvojimo i razumemo.

Sve dodatne informacije o nabavci Knjige možete dobiti na tel. +381(0)65 6033 759 i email. info@knjigaznanja.co.rs  


povratak na vrh

 

 

STUDIRAJMO ZAJEDNO   >  
Uvodna
Predavanja
Novosti
Nove porukeOBJASNJAŠNJAVAJUĆA INFORMACIJA O KNJIZI ZNANJA – ALFA KANAL – ZLATNO DOBA

RECEPT ZA ŽIVOT ( Živeti u Znanju )


10.3.2013.
JASNO ZNANJE ZA CELU SVET PLANETU


4.2.2013.
ČISTO ZNANJE NAMENJENO SVIM PRIJATELJIMA NA SVETU KOJI SU STEKLI PRAVO DA KORAČAJU OVOM UNIVERZUMSKOM STAZOM


29.1.2010.
JASNA INFORMACIJA ZA SVETSKI PLAN


21.4.2009.
INFORMACIJA ZA INTEGRISANE SVESTI ( Odgovor na Misli )


16.3.2008.
INFORMACIJA ZA INTEGRISANE SVESTI ( Ovo je Direktna Objava Svet Planeti )


17.2.2007
ODGOVOR NA PITANJA


15.1.2000.
DIREKTNA PORUKA IZ ZEMLJE ONIH KOJI VOLE DATA IZ BOŽANSKE DIMENZIJE

www.knjigaznanja.co.rs
Oficijelni sajt Knjige Znanja za Srbiju

www.dkb-mevlana.org.tr
Oficijelni sajt Glavnog centra u Istanbulu, TurskaNEKI OD SAJTOVA KNJIGE ZNANJA
U SVETU

Španija | Brazil
UK | Nemačka
Hrvatska | Rusija
Holandija | Švedska
Kanada | SAD
Italija | Poljska
NARUČIVANJE KNJIGE I
SLANJE UVODNOG SETA SVESAKA


tel.

+381(0)65 6033 759
Knjige naručene na teritoriji Srbije stižu za 7-10 dana do naručioca.

Svi ljudi širom sveta mogu naručiti primerak Knjige Znanja. Cena pripreme je uvek ista, a troškovi slanja se menjaju u zavisnosti od zemlje i kontinenta.

Svi zainteresovani ljudi bilo gde na svetu mogu besplatno dobiti uvodnu svesku ili uvodni set.

PITANJA I INFORMACIJE


tel.
+381(0)65 6033 759
+381(0)63 8244 265
+381(0)60 3327 782FOKALNE TAČKE / KONTAKTI


Zainteresovani ste za detalje, lokacije na kojima
se održavaju redovni nedeljni seminari i kontakte svih fokalnih tačaka... više ovde
2011 - 2015 www.knjigaznanja.co.rs